- Raport activitate anul 2012.pdf

     - Regulament Intern SC Hale si Piete SA - 2013

    - Organigrama SC Hale si Piete SA 2013

    - Regulament de Organizare si Functionare SC Hale si Piete SA - 2014

    - Codul de Etica al SC Hale si Piete SA Ploiesti - 2017

    - Regulament de Organizare si Functionare SC Hale si Piete SA - 2017

    - Regulament de Organizare si Functionare SC Hale si Piete SA - 2018 - 09 Iunie 

    - Regulament Intern al SC Hale si Piete SA de la data de 15.01.2019

    - Regulament de Organizare si Functionare SC Hale si Piete SA - 2019 - 08 Aprilie

    - Codul de Etica al SC Hale si Piete SA Ploiesti - 2019

    - Codul de Etica si Conduită al SC Hale si Piete SA Ploiesti - 2021

    - Hotărâre Consiliul Local nr. 417 / 28.10.2021

    - Organigrama si Statul de funcții anexă la HCL nr. 417/2021

    - DECLARATIE DE INTEGRITATE SC Hale si Piete SA 2021-2025

   - Regulament de Organizare si Functionare SC Hale si Piete SA - 19 Mai 2022 

   - Plan de Integritate SC Hale si Piete SA Ploiesti 2021-2025

   - REGISTRU DE RISCURI 2022 

   - Reglementari Comerț Stradal - 2022  

   - REGULAMENT INTERN 2023 - 9.05.2023

 

   - Hotărâre Consiliul Local nr. 278 / 27.06.2024

   - Organigrama si Statul de funcții anexă la HCL nr. 278/2024

 

 

- HOTARARE AGA 297 / 2016

- HOTARARE AGA 298 / 2016

- HOTARARE AGA 299 / 2016

- HOTARARE AGA 300 / 2016

- HOTARARE AGA 301 / 2016

- HOTARARE AGA 302 / 2016

- HOTARARE AGA 303 / 2016

- HOTARARE AGA 304 / 2016

- HOTARARE AGA 305 / 2016

- HOTARARE AGA 306 / 2016

- HOTARARE AGA 307 / 2016


- Curriculum Vitae - NICA ADRIAN - 2017

- Curriculum Vitae - ALBU SIMONA - 2017

- Curriculum Vitae - GHEORGHE IOAN- 2017

- Curriculum Vitae - NAN VIOLETA- 2017

>>MONITORIZARE INSTITUTII CONFORM OUG 109/2011<<

 - Anunt concurs post Administrator in C.A. martie 2017

- Formulare proces recrutare si selectie post Administrator Hale si Piete 2017

- Anunt concurs Director General SC Hale si Piete SA - 2017

- Formulare proces recrutare si selectie post Director General Hale si Piete 2017

- HOTARARE AGA 308 / 2017

- HOTARARE AGA 309 / 2017

- HOTARARE AGA 310 / 2017

- HOTARARE AGA 311 / 2017

- HOTARARE AGA 312 / 2017

- HOTARARE AGA 313 / 2017

- HOTARARE AGA 314 / 2017

- HOTARARE AGA 315 / 2017

- HOTARARE AGA 316 / 2017

- HOTARARE AGA 317 / 2017

- HOTARARE AGA 318 / 2017

 

- Nota fundamentare tarife Hale si Piete 2017 P_1

- Nota fundamentare tarife Hale si Piete 2017 P_2

- Nota fundamentare tarife Hale si Piete 2017 P_3

- Nota fundamentare tarife Hale si Piete 2017 P_4

- Nota fundamentare tarife Hale si Piete 2017 P_5

- Nota fundamentare tarife Hale si Piete 2017 P_6

- Nota fundamentare tarife Hale si Piete 2017 P_7

- Nota fundamentare tarife Hale si Piete 2017 P_8

- Nota fundamentare tarife Hale si Piete 2017 P_9

- Nota fundamentare tarife Hale si Piete 2017 P_10

 

- Bilant si situatii financiare anul 2015

 

- Bilant si situatii financiare anul 2016_P1

- Bilant si situatii financiare anul 2016_P2

- Bilant si situatii financiare anul 2016_P3

- Bilant si situatii financiare anul 2016_P4

- Raportul administratorilor Hale si Piete pentru anul 2016_P1

- Raportul administratorilor Hale si Piete pentru anul 2016_P2

- Raportul auditorului independent - Mai 2017_P1

- Raportul auditorului independent - Mai 2017_P2

- Raportul auditorului independent - Mai 2017_P3

- Raportul auditorului independent - Mai 2017_P4

- Raport comisie cenzori la 31.12.2016

- Raport suplimentar comisie cenzori la 31.12.2016

 

- DECLARATIE DE AVERE A.G.A. - PAUL PALAS - 2017

- DECLARATIE DE INTERESE A.G.A. - PAUL PALAS - 2017

- DECLARATIE DE AVERE Dir. General MARIANA PEPELEA - 2017

- DECLARATIE DE INTERESE Dir. General MARIANA PEPELEA - 2017

- DECLARATIE DE AVERE Pres. C.A. TOMA PINTOIU - 2017

- DECLARATIE DE INTERESE Pres. C.A. TOMA PINTOIU - 2017

- DECLARATIE DE AVERE C.A. VASILE ARDELEANU - 2017

- DECLARATIE DE INTERESE C.A. VASILE ARDELEANU - 2017

- DECLARATIE DE AVERE C.A. NICOLAE DANESCU - 2017

- DECLARATIE DE INTERESE C.A. NICOLAE DANESCU - 2017

- DECLARATIE DE AVERE C.A. CONSTANTIN POPA - 2017

- DECLARATIE DE INTERESE C.A. CONSTANTIN POPA - 2017

- DECLARATIE DE AVERE C.A. TUDOR IULIAN - 2017

- DECLARATIE DE INTERESE C.A. TUDOR IULIAN - 2017

 

 

- HOTARARE AGA 319 / 2017

- HCL 215_Iulie 2017 - Partea  I - 17.07.2017

- HCL 215_Iulie 2017 - Partea II - 17.07.2017

- HOTARARE AGA 320 / 21.07.2017

- HOTARARE AGA 321 / 21.07.2017

- CV - TOMA PINTOIU - PRESEDINTE  C.A. - AUG.2017

- CV - VASILE ARDELEANU - MEMBRU C.A. - AUG.2017

- CV - NICOLAE DANESCU - MEMBRU C.A. - AUG.2017

- CV - CONSTANTIN POPA - MEMBRU C.A. - AUG.2017

- CV - IULIAN TUDOR - MEMBRU C.A. - AUG.2017

 

- 16.08.2017 - RAPORT CONT DE EXECUTIE la 30.06.2017

- 16.08.2017 - Informare raportare contabila la 30.06.2017 - Part.1

- 16.08.2017 - Informare raportare contabila la 30.06.2017 - Part.2

- 16.08.2017 - Informare raportare contabila la 30.06.2017 - Part.3

- HOTARARE AGA 322 / 06.10.2017

- HOTARARE AGA 323 / 06.10.2017

- HOTARARE AGA 324_si_ Anexe / 12.12.2017

- HOTARARE AGA 325 / 12.12.2017

- HOTARARE AGA 326 / 12.12.2017

 

 

 

 

- HOTARARE AGA 327 / 16.04.2018

- HOTARARE AGA 328 / 16.05.2018

- HOTARARE AGA 329 / 16.05.2018

- HOTARARE AGA 330 / 16.05.2018

- HOTARARE AGA 331 / 16.05.2018

- HOTARARE AGA 332 / 16.05.2018

 

- RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL FINANCIAR 2017 la   31_12_2017                   - Azi 16_05_2018

- Anexa la RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL FINANCIAR 2017 la 31_12_2017      - Azi 16_05_2018

- RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT - EXERCITIUL FINANCIAR incheiat la 31_12_2017   - Azi 16_05_2018

- RAPORT SUPLIMENTAR COMISIE CENZORI SITUATII FINANCIARE la 31_12_2017                                        - Azi 16_05_2018

- BILANT si Anexe la 31_12_2017                                                                                                                              - Azi 16_05_2018

- SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la 31_12_2017                                                                  - Azi 16_05_2018

- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31_12_2017                                                                                   - Azi 16_05_2018

- NOTE CONTABILE pentru BILANTUL la 31_12_2017                                                                                            - Azi 16_05_2018

 

 

 

- DECLARATIE DE AVERE C.A. TUDOR IULIAN - 08_05_2018

- DECLARATIE DE INTERESE C.A. TUDOR IULIAN - 08_05_2018

 

- DECLARAȚIE DE AVERE C.A. NICOLAE DĂNESCU - 15_05_2018

- DECLARAȚIE DE INTERESE C.A. NICOLAE DĂNESCU - 15_05_2018

 

- DECLARAȚIE DE AVERE C.A. VASILE ARDELEANU - 05_06_2018

- DECLARAȚIE DE INTERESE C.A. VASILE ARDELEANU - 05_06_2018

 

- DECLARAȚIE DE AVERE C.A. CONSTANTIN POPA - 05_06_2018

- DECLARAȚIE DE INTERESE C.A. CONSTANTIN POPA - 05_06_2018

 

- DECLARAȚIE DE AVERE PRESEDINTE C.A. TOMA PINTOIU- 07_06_2018

- DECLARAȚIE DE INTERESE PRESEDINTE C.A. TOMA PINTOIU- 07_06_2018

 

- DECLARAȚIE DE AVERE DIRECTOR GENERAL MARIANA PEPELEA - 08_06_2018

- DECLARAȚIE DE INTERESE DIRECTOR GENERAL MARIANA PEPELEA - 08_06_2018

 

- DECLARAȚIE DE AVERE A.G.A. PAUL PALAS - 14_06_2018

- DECLARAȚIE DE INTERESE A.G.A. PAUL PALAS - 14_06_2018

 

- 10.08.2018 - RAPORT CONT DE EXECUTIE    la 30.06.2018

- 10.08.2018 - RAPORT Comisie Cenzori           la 30.06.2018

 

- HOTARARE AGA 333 / 04.06.2018

- HOTARARE AGA 334 / 06.08.2018

- HOTARARE AGA 335 / 06.08.2018

- HOTARARE AGA 336 / 06.08.2018

- HOTARARE AGA 337 / 06.08.2018

- HOTARARE AGA 338 / 12.11.2018

- HOTARARE AGA 339 / 12.11.2018

- HOTARARE AGA 340 / 07.12.2018

- HOTARARE AGA 341 / 11.12.2018

- HOTARARE AGA 342 / 11.12.2018

 

- DECLARAȚIE DE AVERE A.G.A. PAUL PALAS - 19_02_2019

- DECLARAȚIE DE INTERESE A.G.A. PAUL PALAS - 19_02_2019

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Dir. Economic - 28_02_2019

- DECLARAȚIE DE INTERESE Dir. Economic - 28_02_2019

 

- DECLARAȚIE DE AVERE A.G.A. SORIN VĂDUVA - 28_02_2019

- DECLARAȚIE DE INTERESE A.G.A. SORIN VĂDUVA - 28_02_2019

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. IULIAN TUDOR - 20_03_2019

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. IULIAN TUDOR - 20_03_2019

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. MARCELA-CRISTINA MANOLACHE - 21_03_2019

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. MARCELA-CRISTINA MANOLACHE - 21_03_2019

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. ALINA BĂDULESCU - 03_04_2019

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. ALINA BĂDULESCU - 03_04_2019

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. VASILE ARDELEANU - 07_06_2019

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. VASILE ARDELEANU - 07_06_2019

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Presedinte C.A. Toma PINTOIU - 13_06_2019

- DECLARAȚIE DE INTERESE Presedinte C.A. Toma PINTOIU - 13_06_2019

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Director General Mariana PEPELEA - 14_06_2019

- DECLARAȚIE DE INTERESE Director General Mariana PEPELEA - 14_06_2019

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Presedinte C.A. Toma PINTOIU - 25_06_2020

- DECLARAȚIE DE INTERESE Presedinte C.A. Toma PINTOIU - 25_06_2020

 

 

- DECLARAȚIE DE AVERE A.G.A. PAUL PALAS - 12_06_2020

- DECLARAȚIE DE INTERESE A.G.A. PAUL PALAS - 12_06_2020

 

- DECLARAȚIE DE AVERE A.G.A. SORIN VADUVA - 11_06_2020

- DECLARAȚIE DE INTERESE A.G.A. SORIN VADUVA - 11_06_2020

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Director GENERAL Mariana PEPELEA - 10_06_2020

- DECLARAȚIE DE INTERESE Director GENERAL Mariana PEPELEA - 10_06_2020

  

- DECLARAȚIE DE AVERE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - 12_06_2020

- DECLARAȚIE DE INTERESE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - 12_06_2020

 

- DECLARATIE DE AVERE Dir.Adjunct Ing.Cristian-Alexandru CRISTEA - 11_08_2020

- DECLARATIE DE INTERESE Dir.Adjunct Ing.Cristian-Alexandru CRISTEA - 11_08_2020

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Președinte C.A. Cristian-Radu SĂNDULESCU - 25_06_2020

- DECLARAȚIE DE INTERESE Președinte C.A. Cristian-Radu SĂNDULESCU - 25_06_2020

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Alina BĂDULESCU- 25_06_2020

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Alina BĂDULESCU- 25_06_2020

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - 25_06_2020

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - 25_06_2020

 

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. IULIAN TUDOR - 29_05_2020

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. IULIAN TUDOR - 29_05_2020

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. VASILE ARDELEANU - 10_06_2020

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. VASILE ARDELEANU - 10_06_2020

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Marcela-Cristina MANOLACHE - 13_06_2020

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Marcela-Cristina MANOLACHE - 13_06_2020

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Dragos SOARE - 23_06_2020

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Dragos SOARE - 23_06_2020

 

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Dragos SOARE - 15_01_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Dragos SOARE - 15_01_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Dir. Adjunct Cristian-Alexandru CRISTEA - 15_01_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Dir. Adjunct Cristian-Alexandru CRISTEA - 15_01_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Iuliana DOSARU - 25_01_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Iuliana DOSARU - 25_01_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Iulian TUDOR - 25_01_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Iulian TUDOR - 25_01_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Marcela-Cristina MANOLACHE - 09_02_2021

- DECLARAȚIE DE INTERSE Membru C.A. Marcela-Cristina MANOLACHE - 09_02_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Presedinte C.A. Cristian SANDULESCU - 15_02_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Presedinte C.A. Cristian SANDULESCU - 15_02_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Dragos SOARE - 09_03_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Dragos SOARE - 09_03_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Iulian TUDOR - 11_03_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Iulian TUDOR - 11_03_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Presedinte C.A. Cristian SANDULESCU - 18_03_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Presedinte C.A. Cristian SANDULESCU - 18_03_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Marcela-Cristina MANOLACHE - 31_03_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Marcela-Cristina MANOLACHE - 31_03_2021

  

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Simona-Rodica BĂICOIANU - 18_03_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Simona-Rodica BĂICOIANU - 18_03_2021

  

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - 31_03_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - 31_03_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Florin-Vasile IONIȚĂ - 18_03_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Florin-Vasile IONIȚĂ - 18_03_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Andreea-Irina GHEORGHE - 31_03_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Andreea-Irina GHEORGHE - 31_03_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Costel-Catalin VLAD - 31_03_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Ostel-Catalin VLAD - 31_03_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Costel-Catalin VLAD - 08_06_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Costel-Catalin VLAD - 08_06_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Director GENERAL Mariana PEPELEA - 31_05_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Director GENERAL Mariana PEPELEA - 31_05_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE A.G.A. PAUL PALAS - 10_06_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE A.G.A. PAUL PALAS - 11_06_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - 14_06_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - 14_06_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Florin-Vasile IONIȚĂ - 11_06_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Florin-Vasile IONIȚĂ - 11_06_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Presedinte C.A. Simona-Rodica BĂICOIANU - 15_06_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Presedinte C.A. Simona-Rodica BĂICOIANU - 15_06_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Andreea-Irina GHEORGHE - 15_06_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Andreea-Irina GHEORGHE - 15_06_2021

 

 

- DECLARAȚIE DE AVERE DIRECTOR GENERAL Provizoriu Gabriel-Răzvan LUNGU - 14_06_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE DIRECTOR GENERAL Provizoriu Gabriel-Răzvan LUNGU - 14_06_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - 11_06_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - 11_06_2021

 

- DECLARATIE DE AVERE Dir.Adjunct Ing.Cristian-Alexandru CRISTEA - 15_06_2021

- DECLARATIE DE INTERESE Dir.Adjunct Ing.Cristian-Alexandru CRISTEA - 15_06_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Florin-Vasile IONIȚĂ Nr. 26 - 18_08_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Florin-Vasile IONIȚĂ Nr. 26 - 18_08_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Florin-Vasile IONIȚĂ Nr. 27 - 18_08_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Florin-Vasile IONIȚĂ Nr. 27 - 18_08_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Florin-Vasile IONIȚĂ Nr. 34 - 08_11_2021

 

- DECLARATIE DE AVERE Dir.Adjunct Ing.Cristian-Alexandru CRISTEA - 19_08_2021_Ianuarie-Iulie 2021

- DECLARATIE DE INTERESE Dir.Adjunct Ing.Cristian-Alexandru CRISTEA - 19_08_2021_Ianuarie-Iulie 2021

 

- DECLARATIE DE AVERE Dir.Adjunct Ing. Andrei MAZILU  - 07_09_2021

- DECLARATIE DE INTERESE Dir.Adjunct Ing. Andrei MAZILU - 07_09_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Presedinte C.A. Simona-Rodica BĂICOIANU Nr. 29 - 19_08_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Presedinte C.A. Simona-Rodica BĂICOIANU Nr. 29 - 19_08_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Costel-Cătălin VLAD - 19_08_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Costel-Cătălin VLAD - 19_08_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Andreea-Irina GHEORGHE - 19_08_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Andreea-Irina GHEORGHE - 19_08_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - 19_08_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - 19_08_2021 

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Costel-Cătălin VLAD - 13_12_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Costel-Cătălin VLAD - 13_12_2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Cătălin-Florian RADU - 16_12_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Cătălin-Florian RADU - 16_12_2021

 

- DECLARATIE DE AVERE Simona BĂICOIANU - Președinte CA - Nr.37_Decembrie 2021

- DECLARATIE DE INTERESE Simona BĂICOIANU - Președinte CA - Nr.38_Decembrie 2021

 

- DECLARATIE DE AVERE Elena-Iulia DOSARU - Membru CA - Nr.36_Decembrie 2021

- DECLARATIE DE INTERESE Elena-Iulia DOSARU - Membru CA - Nr.37_Decembrie 2021

 

- DECLARATIE DE AVERE Florin-Vasile IONIȚĂ - Membru CA - Nr.38_Decembrie 2021

- DECLARATIE DE INTERESE Florin-Vasile IONIȚĂ - Membru CA - Nr.39_Decembrie 2021

  

- DECLARATIE DE AVERE Florin-Vasile IONIȚĂ - Membru CA - Nr.39_Decembrie 2021

- DECLARATIE DE INTERESE Florin-Vasile IONIȚĂ - Membru CA - Nr.40_Decembrie 2021

 

- DECLARAȚIE DE AVERE DIRECTOR GENERAL Gabriel-Răzvan LUNGU - 24_12_2021

- DECLARAȚIE DE INTERESE DIRECTOR GENERAL Gabriel-Răzvan LUNGU - 24_12_2021

 

- DECLARATIE DE AVERE Dir.Adjunct Ing. Andrei MAZILU - 09_03_2022

- DECLARATIE DE INTERSE Dir.Adjunct Ing. Andrei MAZILU - 09_03_2022

 

- DECLARATIE DE AVERE Florin-Vasile IONIȚĂ - Membru CA - 05 Aprilie 2022

- DECLARATIE DE INTERESE Florin-Vasile IONIȚĂ - Membru CA - 05 Aprilie 2022

 

- DECLARATIE DE AVERE Simona BĂICOIANU - Președinte CA - 14_06_2022

- DECLARATIE DE INTERESE Simona BĂICOIANU - Președinte CA - 14_06_2022

 

 

- DECLARATIE DE AVERE Costel-Catalin VLAD - Membru CA - 03 IUNIE 2022

- DECLARATIE DE INTERESE Costel-Catalin VLAD - Membru CA - 03 IUNIE 2022

 

- DECLARATIE DE AVERE Catalin-Florian RADU Membru CA - 07 IUNIE 2022

- DECLARATIE DE INTERESE Catalin-Florian RADU Membru CA - 07 IUNIE 2022

 

- DECLARATIE DE AVERE Dir.Adjunct Ing. Andrei MAZILU - 07_06_2022

- DECLARATIE DE INTERESE Dir.Adjunct Ing. Andrei MAZILU - 07_06_2022

 

DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - 10_06_2022

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - 10_06_2022

 

- DECLARATIE DE AVERE Director GENERAL Gabirel-Răzvan LUNGU - 14_06_2022

- DECLARATIE DE INTERESE Director GENERAL Gabirel-Răzvan LUNGU - 14_06_2022

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - 10_06_2022

- DECLARAȚIE DE INTERESE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - 10_06_2022

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru AGA - numire- Radu-Alexandru SIMIONESCU - 14_06_2022

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru AGA - numire- Radu-Alexandru SIMIONESCU - 14_06_2022

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru AGA Radu-Alexandru SIMIONESCU - 14_06_2022

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru AGA Radu-Alexandru SIMIONESCU - 14_06_2022

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru AGA Anca-Adina POPA - 14_06_2022

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru AGA Anca-Adina POPA - 14_06_2022

 

- DECLARAȚIE DE AVERE la incetare mandat  A.G.A. PAUL PALAS - 20_06_2022

- DECLARAȚIE DE INTERESE la incetare mandat  A.G.A. PAUL PALAS - 20_06_2022

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru AGA Anca-Adina POPA - 11_10_2022 - Incetare Mandat

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru AGA Anca-Adina POPA - 11_10_2022 - Incetare Mandat

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru AGA Bogdan LUPU - 01_11_2022 - La numire 

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru AGA Bogdan LUPU - 01_11_2022 - La numire

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru AGA Bogdan LUPU - Anual pana la 15 Iunie 2023

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru AGA Bogdan LUPU - Anual pana la 15 Iunie 2023 - RECTIFICATIVĂ

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru AGA Bogdan LUPU - Anual pana la 15 Iunie 2023

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru AGA Bogdan LUPU - Anual pana la 15 Iunie 2023 - RECTIFICATIVĂ

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru AGA Radu-Alexandru SIMIONESCU - Anual pana la 15 Iunie 2023

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru AGA Radu-Alexandru SIMIONESCU - Anual pana la 15 Iunie 2023

 

- DECLARATIE DE AVERE Simona ANDREI - Președinte C.A. - Anual până la 15 Iunie 2023

- DECLARATIE DE INTERESE Simona ANDREI - Președinte CA - Anual până la 15 Iunie 2023

 

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - Anual pana la 15 Iunie 2023

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - Anual pana la 15 Iunie 2023

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Florin IONITA - Anual pana la 15 Iunie 2023

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Florin IONITA - Anual pana la 15 Iunie 2023

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Costel-Catalin VLAD - Anual pana la 15 Iunie 2023

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Costel-Catalin VLAD - Anual pana la 15 Iunie 2023

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Cătălin RADU - Anual până la 15 Iunie 2023

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Cătălin RADU - Anual pana la 15 Iunie 2023

 

- DECLARAȚIE DE AVERE DIRECTOR GENERAL Gabriel-Răzvan LUNGU - Anual până la 15 iunie 2023

- DECLARAȚIE DE INTERESE DIRECTOR GENERAL Gabriel-Răzvan LUNGU - Anual până la 15 iunie 2023

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - Anual pana la 15 Iunie 2023

- DECLARAȚIE DE INTERESE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - Anual pana la 15 Iunie 2023

- DECLARAȚIE DE AVERE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - 30 zile La incetare

- DECLARAȚIE DE Interese Dir. Economic Angela STANCIULESCU - 30 zile La incetare

- DECLARAȚIE DE AVERE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - 30 zile La numire

- DECLARAȚIE DE INTERESE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - 30 zile La numire

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Dir. Adjunct Marian IORDACHE - Anual pana la 15 Iunie 2023

- DECLARAȚIE DE INTERESE Dir. Adjunct Marian IORDACHE - Anual pana la 15 Iunie 2023

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - La incetare 30 zile - 17.10.2023

- DECLARAȚIE DE INTERESE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - La incetare 30 zile - 17.10.2023

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - La numire 30 zile - 17.10.2023

- DECLARAȚIE DE INTERESE Dir. Economic Angela STANCIULESCU - La numire 30 zile - 17.10.2023

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - Anual pana la 15 Iunie 2024

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Elena-Iuliana DOSARU - Anual pana la 15 Iunie 2024

 

- DECLARATIE DE AVERE Simona ANDREI - Președinte C.A. - Anual până la 15 Iunie 2024

- DECLARATIE DE INTERESE Simona ANDREI - Președinte C.A. - Anual până la 15 Iunie 2024

 

- DECLARATIE DE AVERE Florin IONIȚĂ - Membru C.A. - Anual până la 15 Iunie 2024

- DECLARATIE DE INTERESE Florin IONIȚĂ - Membru C.A. - Anual până la 15 Iunie 2024

 

- DECLARATIE DE AVERE Costel-Cătălin VLAD- Membru C.A. - Anual până la 15 Iunie 2024

- DECLARATIE DE INTERESE Costel-Cătălin VLAD- Membru C.A. - Anual până la 15 Iunie 2024

 

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru C.A. Florian-Cătălin RADU- Anual pana la 15 Iunie 2024

 

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru C.A. Florian-Cătălin RADU- Anual pana la 15 Iunie 2024

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru AGA Radu-Alexandru SIMIONESCU - Anual pana la 15 Iunie 2024

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru AGA Radu-Alexandru SIMIONESCU - Anual pana la 15 Iunie 2024

 

- DECLARAȚIE DE AVERE Membru AGA Bogdan LUPU - Anual pana la 15 Iunie 2024 

- DECLARAȚIE DE INTERESE Membru AGA Bogdan LUPU - Anual pana la 15 Iunie 2024

 

- DECLARATIE DE AVERE Gabriel-Răzvan LUNGU - Director GENERAL - Anual până la 15 Iunie 2024

- DECLARATIE DE INTERESE Gabriel-Răzvan LUNGU - Director GENERAL - Anual până la 15 Iunie 2024

 

- DECLARATIE DE AVERE Angela STĂNCIULESCU - Director ECONOMIC - Anual până la 15 Iunie 2024

- DECLARATIE DE INTERESE Angela STĂNCIULESCU - Director ECONOMIC - Anual până la 15 Iunie 2024

 

- DECLARATIE DE AVERE Marian IORDACHE - Director ADJUNCT- Anual până la 15 Iunie 2024

- DECLARATIE DE INTERESE Marian IORDACHE - Director ADJUNCT- Anual până la 15 Iunie 2024

 

 

- HOTARARE AGA 343 / 19.02.2019

- HOTARARE AGA 344 / 19.02.2019

- HOTARARE AGA 345 / 07.03.2019

- HOTARARE AGA 346 / 05.04.2019

- HOTARARE AGA 347 / 05.04.2019

- HOTARARE AGA 348 / 25.04.2019

- HOTARARE AGA 349 / 14.05.2019

- HOTARARE AGA 350 / 27.05.2019

- HOTARARE AGA 351 / 27.05.2019

- HOTARARE AGA 352 / 13.06.2019

- HOTARARE AGA 353 / 14.08.2019

- HOTARARE AGA 354 / 14.08.2019

- HOTARARE AGA 355 / 14.08.2019

- HOTARARE AGA 356 / 28.10.2019

- HOTARARE AGA 357 / 04.11.2019

- HOTARARE AGA 358 / 04.11.2019

HOTARARE AGA 359 / 25.11.2019

- HOTARARE AGA 360 / 12.12.2019

- HOTARARE AGA 361 / 12.12.2019

- HOTARARE AGA 362 / 31.01.2020

- HOTARARE AGA 363 / 19.03.2020 

- HOTARARE AGA 364 / 25.05.2020

- HOTARARE AGA 365 / 25.05.2020

- HOTARARE AGA 366 / 26.05.2020

- HOTARARE AGA 367 / 26.05.2020  

- HOTARARE AGA 368 / 18.06.2020

- HOTARARE AGA 369 / 18.06.2020

- HOTARARE AGA 370 / 22.07.2020

- HOTARARE AGA 371 / 10.08.2020

- HOTARARE AGA 372 / 23.09.2020

- HOTARARE AGA 373 / 23.09.2020

- HOTARARE AGA 374 / 07.12.2020

- HOTARARE AGA 375 / 21.12.2020

 

- HOTARARE AGA 376 / 22.01.2021

- HOTARARE AGA 377 / 22.01.2021

- HOTARARE AGA 378 / 01.02.2021

- HOTARARE AGA 379 / 01.02.2021

- HOTARARE AGA 380 / 02.03.2021

- HOTARARE AGA 381 / 24.05.2021

- HOTARARE AGA 382 / 24.05.2021

- HOTARARE AGA 383 / 16.06.2021

- HOTARARE AGA 384 / 06.07.2021

- HOTARARE AGA 385 / 06.07.2021

- HOTARARE AGA 386 / 21.07.2021

- HOTARARE AGA 387 / 21.07.2021

- HOTARARE AGA 388 / 13.08.2021

- HOTARARE AGA 389 / 24.09.2021

- HOTARARE AGA 390 / 24.09.2021

- HOTARARE AGA 391 / 05.11.2021

- HOTARARE AGA 392 / 22.11.2021

- HOTARARE AGA 393 / 22.11.2021

- HOTĂRÂRE AGA 394 / 13.12.2021

 

- HOTĂRÂRE AGA 395 / 13.01.2022

- HOTĂRÂRE AGA 396 / 18.01.2022

- HOTĂRÂRE AGA 397 / 09.02.2022

- HOTĂRÂRE AGA 398 / 01.04.2022

- HOTĂRÂRE AGA 399 / 01.04.2022

- HOTĂRÂRE AGA 400 / 06.05.2022

- HOTĂRÂRE AGA 401 / 27.05.2022

- HOTĂRÂRE AGA 402 / 27.05.2022

- HOTĂRÂRE AGA 403 / 15.06.2022

- HOTĂRÂRE AGA 404 / 13.07.2022

- HOTĂRÂRE AGA 405 / 13.07.2022

- HOTĂRÂRE AGA 406 / 22.07.2022

- HOTĂRÂRE AGA 407 / 12.08.2022

- HOTĂRÂRE AGA 408 / 08.09.2022

- HOTĂRÂRE AGA 409 / 08.09.2022

- HOTĂRÂRE AGA 410 / 19.10.2022

- HOTĂRÂRE AGA 411 / 22.11.2022

- HOTĂRÂRE AGA 412 / 22.11.2022

- HOTĂRÂRE AGA 413 / 22.11.2022

- HOTĂRÂRE AGA 414 / 20.12.2022

- HOTĂRÂRE AGA 415 / 20.12.2022

 

- HOTĂRÂRE AGA 416 / 25.01.2023

- HOTĂRÂRE AGA 417 / 25.01.2023

- HOTĂRÂRE AGA 418 / 25.01.2023

- HOTĂRÂRE AGA 419 / 25.01.2023

- HOTĂRÂRE AGA 420 / 28.02.2023

- HOTĂRÂRE AGA 421 / 28.03.2023

- HOTĂRÂRE AGA 422 / 27.04.2023

- HOTĂRÂRE AGA 423 / 17.05.2023

- HOTĂRÂRE AGA 424 / 17.05.2023

- HOTĂRÂRE AGA 425 / 17.05.2023

- HOTĂRÂRE AGA 426 / 16.06.2023

- HOTĂRÂRE AGA 427 / 16.06.2023

- HOTĂRÂRE AGA 428 / 10.08.2023

- HOTĂRÂRE AGA 429 / 08.09.2023

- HOTĂRÂRE AGA 430 / 26.09.2023

- HOTĂRÂRE AGA 431 / 20.10.2023

- HOTĂRÂRE AGA 432 / 08.11.2023

- HOTĂRÂRE AGA 433 / 22.11.2023

- HOTĂRÂRE AGA 434 / 28.11.2023

- HOTĂRÂRE AGA 435 / 28.11.2023

 

- HOTĂRÂRE AGA 436 / 09.02.2024

- HOTĂRÂRE AGA 437 / 09.02.2024

- HOTĂRÂRE AGA 438 / 20.02.2024

- HOTĂRÂRE AGA 439 / 11.03.2024

- HOTĂRÂRE AGA 440 / 29.04.2024

- HOTĂRÂRE AGA 441 / 29.04.2024

- HOTĂRÂRE AGA 442 / 24.05.2024

- HOTĂRÂRE AGA 443 / 24.05.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSE

 

- ANUNT ANGAJARE - Sef Serviciu Investitii - 08 Iulie 2020

- ANUNT concurs Post ADMINISTRATOR neexecutiv - membru CA           - 11.01.2021

- Formular F1 - concurs Post ADMINISTRATOR neexecutiv - membru CA - 11.01.2021

- Formular F2 - concurs Post ADMINISTRATOR neexecutiv - membru CA - 11.01.2021

- Formular F3 - concurs Post ADMINISTRATOR neexecutiv - membru CA - 11.01.2021

- Formular F4 - concurs Post ADMINISTRATOR neexecutiv - membru CA - 11.01.2021

- Formular F5 - concurs Post ADMINISTRATOR neexecutiv - membru CA - 11.01.2021

- ANUNT prelungire concurs Post ADMINISTRATOR neexecutiv - membru CA - 26.01.2021

- Formular F1 - prelungire concurs Post ADMINISTRATOR neexecutiv - membru CA - 26.01.2021

- Formular F2 - prelungire concurs Post ADMINISTRATOR neexecutiv - membru CA - 26.01.2021

- Formular F3 - prelungire concurs Post ADMINISTRATOR neexecutiv - membru CA - 26.01.2021

- Formular F4 - prelungire concurs Post ADMINISTRATOR neexecutiv - membru CA - 26.01.2021

- Formular F5 - prelungire concurs Post ADMINISTRATOR neexecutiv - membru CA - 26.01.2021

 

 

- 01.10.2020 - Anunt selectie pentru ocuparea postului de Director Adjunct

 

- 01.10.2020 - Formulare Anunt selectie pentru ocuparea postului de Director Adjunct

 

- ANUNT ANGAJARE - ELECTRICIAN - 22 Iunie 2020

 

- ANUNT ANGAJARE - SOFER - 18 August 2020

 

- Raport Administratori - Semestrul 1 anul financiar 2020 - la 30_06_2020 - Azi 25_09_2020

 

- Bilant si Anexe la 30_06_2020 - Azi 25_09_2020

 

- Balanta de Verificare la 30_06_2020 - Azi 25_09_2020

 

 

 

- 17.05.2021 - Anunt selectie dosare pentru ocuparea postului de Director General Provizoriu

 

 

 

 

 

 

- 18 Martie 2019 - Proiect de HOTARÂRE NR.___________ privind modificarea anexei nr.7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin HCL nr.85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator, modificată și completată.

 

- Raportul anual al Administratorilor pentru anul financiar 2018 la 31_12_2018                 - Azi 28_05_2019

- Anexa la Raportul anual al Administratorilor pentru anul financiar 2018 la 31_12_2018  - Azi 28_05_2019

- Raportul Auditorilui financiar independent - exercitiul financiar incheiat la 31_12_2018 - Azi 28_05_2019

- Raport suplimentar Comise de Cenzori situatii financiare la 31_12_2018                         - Azi 28_05_2019

- Bilant si Anexe la 31_12_2018                                                                                             - Azi 28_05_2019

- Situatia modificarilor Capitalului propriu la 31_12_2018                                                    - Azi 28_05_2019

- Situatia fluxurilor de trezorerie la 31_12_2018                                                                   - Azi 28_05_2019

- Note contabile pentru Bilantul la 31_12_2018                                                                    - Azi 28_05_2019

- Declaratie de Remuneratie la 31_12_2018                                                                          - Azi 28_05_2019

- Balanta de Verificare la 31_12_2018                                                                                   - Azi 28_05_2019

 

- Situatii Financiare la 30 Iunie 2019   - Partea_1                     - Azi 14 Aug_2019 

- Raportul administratorilor la 30 Iunie 2019

 

 

- Raport anual Administratori anul financiar 2019 la 31_12_2019                         - Azi 27_05_2020

- Anexa_1 la Rap.anual Administratori anul financiar 2019 la 31_12_2019           - Azi 27_05_2020

- Anexa_2 la Rap.anual Administratori anul financiar 2019 la 31_12_2019           - Azi 27_05_2020

- Raport anual Auditor financiar independent pentru  anul 2019 la 31_12_2019  - Azi 27_05_2020

- Bilant si Anexe la 31_12_2019 - Azi 27_05_2020

- Situatia modificarilor Capitalului propriu la 31_12_2019  - Azi 27_05_2020

- Situatia fluxurilor de trezorerie la 31_12_2019                 - Azi 27_05_2020 

- Note contabile pentru Bilantul la 31_12_2019                  - Azi 27_05_2020 

- Balanta de Verificare la 31_12_2019                                 - Azi 27_05_2020 

 

- Raport Administratori - Situatii financiare si bilant la 31 Decembrie pentru anul financiar 2020 - la 31_12_2020 - Azi 04_06_2021

 

- Raportul Consiliului de Administrație - Semestrul 1 anul financiar 2021 - la 30_06_2021 - Azi 01_09_2021

- Situații financiare - Semestrul 1 anul financiar 2021 - la 30_06_2021 - Azi 01_09_2021

 

- Raportul anual al Administratorilor SC Hale si Piete SA la 31 Decembrie 2021 - azi 31 Mai 2022

- Raportul Auditorului Independent al SC Hale si Piete SA la 31 Decembrie 2021 - azi 31 Mai 2022

Situatii financiare la data de 31 Decembrie 2021 - Partea I

Situatii financiare la data de 31 Decembrie 2021 - Partea II

- Situatii financiare la data de 31 Decembrie 2021 - Partea III

- Raport Consiliul de Administrație - Sem.I anul financiar 2022 - la 30_06_2022 - Azi 09_09_2022 

- Balanta de Verificare la 30_06_2022                                                                    - Azi 09_09_2022

- Bilant Semestrul I 2022                                                                                        - Azi 09_09_2022

 

- Raportul anual al Administratorilor SC Hale si Piete SA la 31 Decembrie 2022- azi 22 Mai 2023

- Raportul Auditorului Extern al SC Hale si Piete SA la 31 Decembrie 2022- azi 22 Mai 2023

- Bilant la 31 Decembrie 2022 - Azi 22 Mai 2023

 

- Raport Sem. -I- 2023 al Administratorilor SC Hale si Piete SA la 30 Iunie 2023- azi 17.08.2023

- Cont de executie Semestrul -I- 2023 la 30.06.2023- azi 17.08.2023

- Bilant la 30.06.2023 Semestrul -I- azi 17.08.2023

 

- Raportul anual al Administratorilor SC Hale si Piete SA la 31 Decembrie 2023- azi 31 Mai 2024

- Raportul Auditorului Extern al SC Hale si Piete SA la 31 Decembrie 2023- azi 31 Mai 2024 

- Bilant+Situatii Financiare la 31 Decembrie 2023 - azi 31 Mai 2024

 

- 27.02.2023 - Anunt de Recrutare pentru poziția de DIRECTOR ADJUNCT al SC Hale si Piețe SA

 

- 17.05.2023 - Anunt recrutare si selectie pentru ocuparea postului de Dir. Adjunct al SC Hale si Piete SA

 

- 17.05.2023 - FORMULARE recrutare si selectie pentru ocuparea postului de Dir. Adjunct al SC Hale si Piete SA

 

- 11.08.2023 - Anunt Extins Recrutare si Selectie Director Economic al SC Hale si Piete SA 

 

- 11.08.2023 - Formulare Anunt Extins Recrutare si Selectie Director Economic al SC Hale si Piete SA

 

- ANUNT RECRUTARE DIRECTOR ECONOMIC - 15.09.2023

 


Relatii cu publicul

Luni - Vineri: 06.30-16.00
(secretariat, casierie - sef Piata)

Sambata: 07.00 - 16.00
(sediul societatii - secretariat)

Duminica: 07.00 - 13.00
(sediul societatii - secretariat)

Program audiente

Director General
Luni - ora 14.00 - 16.00

Director Adjunct
Marti - ora 09.00 - 12.00

Director Economic
Miercuri - ora 11.00 - 13.00

Sugestii si reclamatii

Daca aveti o sugestie sau o nemultumire legata de produsele sau serviciile oferite de Hale si Piete S.A. va rugam sa completati formularul pus la dispozitia dvs..

Sugestii si reclamatii

Date de contact

Hale si Piete S.A. Ploiesti

Sediu social: Str. Valeni nr. 44

Adresa corespondenta:
Str. Grivitei nr. 15

Telefon: 0372 056 960

Fax: 0372 056 961